ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

BUNG: Ανάπτυξη δεξιοτήτων οικοδόμησης σχεδόν μηδενικής ενέργειας μέσω της μάθησης που βασίζεται στο παιχνίδι

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Το έργο BUNG προβλέπει ότι θα πληροί τα ακόλουθα αποτελέσματα :

IO1: Κτίρια σχεδόν μηδενικής ενέργειας Δεξιότητες: Ανάλυση βέλτιστων πρακτικών και πλαισίου ικανοτήτων


Ανάλυση των εθνικών και ευρωπαϊκών επιτυχιών στον τομέα του nZEB: Συγκεντρωτική παρουσίαση των βέλτιστων πρακτικών

Οδηγός για το πλαίσιο δεξιοτήτων του nZEB

IO3: Τεχνική παράδοση και ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού BUNG


Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης

Διδακτικό εγχειρίδιο παιχνιδιού BUNG για εκπαιδευτικούς VET

Bung Game- για να παίξετε ακολουθήστε τις οδηγίες εδώ:

Θα χρειαστείτε έναν υπολογιστή με λειτουργικό σύστημα Windows.

Κάντε κλικ εδώ για να αποκτήσετε πρόσβαση στο φάκελο BUNG Game

Κατεβάστε το φάκελο, αποθηκεύστε τον στον υπολογιστή σας και στη συνέχεια αποσυμπιέστε το φάκελο BUNG Game.

Κάντε διπλό κλικ στο εκτελέσιμο αρχείο "BUNG - Game". Multilingual ".