Rezultate

Razvijanje skoraj nič energijskih spretnosti z učenjem na osnovi iger

Rezultate

Projekt BUNG predvideva naslednje rezultate in učinke :

IO1: Skoraj ničenergijske stavbe Znanje in spretnosti: Analiza najboljših praks in okvira kompetenc


Analiza nacionalnih in evropskih uspehov na področju nZEB: Zbirka najboljših praks

Okvirni priročnik za kompetence nZEB

IO3: Tehnična izvedba in razvoj gradiva za usposabljanje BUNG


Priročnik z navodili za uporabo

Didaktični priročnik igre BUNG za vzgojitelje VET

Bung Game - za igranje sledite navodilom tukaj :

Potrebujete računalnik z operacijskim sistemom Windows.

Kliknite tukaj za dostop do mape igre BUNG

Prenesite mapo, jo shranite v svoj računalnik in nato razširite mapo Igra BUNG.

Dvakrat kliknite na izvršilno datoteko "BUNG - Multilingual "