Rezultate

Razvijanje skoraj nič energijskih spretnosti z učenjem na osnovi iger

Rezultate

Projekt BUNG predvideva naslednje rezultate in učinke :

BUNG razvoj učnih iger

ki temelji na na učnem načrtu, zasnovanem s pomočjo igre scenarijev, analiziranih v učnih rezultatih in zagotavljanje združljivosti z EQF in ECVET

Tehnična nastavitev igre BUNG

ki vključuje aplikacije za igro, ki bo olajšala poklicno učenje in usposabljanje procese v gradbeništvu in povečal motivacijo učencev za usposabljanje, čeprav bo inovativno pedagoško metodologij in digitalnih orodij

Igra BUNG Didaktični priročnik

namenjen izobraževalcem poklicnega izobraževanja in usposabljanja, ki jih zanima uporaba digitalnih igre pri pouku sNES